Termín podania žiadosti o obhajobu dizertačnej práce v letnom semestri

Akademický rok 2023/2024