Skúškové obdobie – opravné a náhradné termíny

Akademický rok 2023/2024