Revízia študijných programov – periodický monitoring kvality vzdelávania (písomný)

Akademický rok 2023/2024