Opravný a náhradný termín – obhajoby záverečných a diplomových prác a štátne skúšky

Akademický rok 2023/2024

 

  • Opravný a náhradný termín – obhajoby záverečných bakalárskych prác a štátna skúška na bakalárskom štúdiu pre študijné programy v študijnom odbore Umenie.
  • Opravný a náhradný termín – obhajoby diplomových prác a štátne skúšky na magisterskom štúdiu pre študijné programy v študijnom odbore Umenie.
  • Opravný a náhradný termín – obhajoby diplomových prác a štátne skúšky na magisterskom štúdiu – študijný program Dejiny a prax súčasného umenia.