Obhajoby diplomových prác a štátne skúšky na magisterskom štúdiu pre študijné programy v študijnom odbore Umenie

Akademický rok 2023/2024