Nainštalované  záverečné magisterské práce sprístupnené pre oponentov v priestoroch školy alebo v externých priestoroch a galériách

Akademický rok 2023/2024