Dizertačné skúšky v doktorandskom štúdiu

Akademický rok 2023/2024