2. kolo prijímacích pohovorov na bakalárske štúdium na akad. rok 2024/2025

Akademický rok 2023/2024

Prezenčne


1. turnus

29. 1. –  30. 1. 2024

Študijné programy:

 • maliarstvo
 • intermédiá (šp. Intermédiá a šp. Sochárstvo)
 • fotografia a nové médiá
 • vizuálna komunikácia
 • dizajn

2. turnus

1. 2. – 2. 2. 2024

Študijné programy:

 • textilná tvorba
 • úžitkové umenie
 • grafika a iné médiá
 • architektonická tvorba
 • reštaurátorská tvorba
 • digitálne umenie