Slávnostná imatrikulácia študentov 1. ročníka bc. štúdia

V pondelok 10.10. o 10 hodine sa v aule Právnickej fakulty Univerzity Komenského - Šafárikovo nám. 6, uskutoční slávnostné imatrikulácie študentov a študentiek prvého ročníka bc. štúdia na VŠVU.

 

Kde:

aule Právnickej fakulty Univerzity Komenského – Šafárikovo nám. 6

 


 

Kedy:

Nácvik na imatrikuláciu (týka sa študentov a študentiek) začína už o 9:00 hod.!

 

Slavnostná ceremónia od 10:00.

 


 

Pre študentov:

Jedná sa o akademickú slávnosť – slávnostné odovzdávanie imatrikulačných listov z rúk pani rektorky, je vhodný primeraný spoločenský odev.