Záverečné skúšky pre doplňujúce pedagogické štúdium

Akademický rok 2022/2023

Skúšky sa budú konať v budove na Hviezdoslavovom námestí 18, č. dv. H-220.