Zápis na magisterské štúdium - 2. ročník

Akademický rok 2022/2023

prezenčne, účasť povinná.


Zápis prebehne v budove na Hviezdoslavovom námestí 18, č. dv. H 135/220 od 13:00 do 14:00.