Zápis na doktorandské štúdium (denná a externá forma)

Akademický rok 2022/2023

prezenčne


Zápis prebehne v budove na Hviezdoslavovom námestí 18, č. dv. H-103.

 

1. ročník o 09:00.

Vyššie ročníky o 13:00.