Zápis na bakalárske štúdium – 2. ročník

Akademický rok 2022/2023

prezenčne, účasť povinná.


Zápis prebehne v budove na Hviezdoslavovom námestí 18, č. dv. H 220/135, od 09:00 do 11:00.