Zápis na bakalárske štúdium – 1. ročník

Akademický rok 2022/2023

prezenčne, účasť povinná.


Zápis prebehne v budove na Hviezdoslavovom námestí 18, č. dv. H 220/135

 

Od 11:00 prebehne školenie práce s Akademickým informačným systémom (AIS).