Termín podania žiadosti o obhajobu dizertačnej práce v zimnom semestri

Akademický rok 2022/2023