Termín odovzdania diplomovej práce – študijný program Dejiny a prax súčasného umenia

Akademický rok 2022/2023