Predĺžené skúškové obdobie – pre vybraných študentov

Akademický rok 2022/2023

Predĺžené skúškové obdobie iba pre študentov vracajúcich sa zo študijných a pracovných stáži po zimnom semestri.