Skúškové obdobie – opravné a náhradné termíny

Akademický rok 2022/2023