Termín podania žiadosti pre obhajobu dizertačnej práce v letnom semestri

Akademický rok 2022/2023

Študenti doktoranského štúdia