sprístupnenie záverečných bakalárskych prác a diplomových prác pre verejnosť

Akademický rok 2022/2023

Podrobné informácie nájdete v tomto ozname.