Opravný a náhradný termín – obhajoby záverečných a diplomových prác a štátne skúšky

Akademický rok 2022/2023

Opravný a náhradný termín – obhajoby záverečných bakalárskych prác a štátna skúška na bakalárskom štúdiu pre študijné programy v študijnom odbore Umenie.

Opravný a náhradný termín – obhajoby diplomových prác a štátne skúšky na magisterskom štúdiu pre
študijné programy v študijnom odbore Umenie.

Opravný a náhradný termín – obhajoby diplomových prác a štátne skúšky na magisterskom štúdiu – študijný
program Dejiny a prax súčasného umenia.