Obhajoby diplomových prác a štátne skúšky na magisterskom štúdiu - študijný program Dejiny a prax súčasného umenia

Akademický rok 2022/2023