Obhajoby diplomových prác a štátne skúšky na magisterskom štúdiu pre študijné programy v študijnom odbore Umenie

Akademický rok 2022/2023