Katedrové hodnotenie prípravných kurzov a ateliérov bakalárskeho a magisterského štúdia

Akademický rok 2022/2023