Dizertačné skúšky v doktorandskom štúdiu

Akademický rok 2022/2023