2. kolo prijímacích pohovorov na bakalárske štúdium na akad. rok 2023/2024

Akademický rok 2022/2023

prezenčne


1. turnus

30. 1. –  31. 1. 2023

Študijné programy:

 • maliarstvo
 • intermédiá
 • fotografia a nové médiá
 • vizuálna komunikácia
 • dizajn

2. turnus

2. 2. – 3. 2. 2023

Študijné programy:

 • textilná tvorba
 • úžitkové umenie
 • grafika a iné médiá
 • architektonická tvorba
 • reštaurátorská tvorba
 • digitálne umenie