1. kolo prijímacích pohovorov na bakalárske štúdium - distančne

Akademický rok 2022/2023