Zápis na magisterské štúdium - 1. ročník

Akademický rok 2021/2022

prezenčne/online


Zápis prebehne v budove na Hviezdoslavovom námestí 18, č. dv. H-135.