Zápis na doktorandské štúdium (denná a externá forma) - 1. ročník

Akademický rok 2021/2022

prezenčne


Zápis prebehne v budove na Hviezdoslavovom námestí 18, č. dv. H-220.