Zápis na bakalárske štúdium – 1. ročník

Akademický rok 2021/2022

prezenčne


Zápis prebehne v budove na Hviezdoslavovom námestí 18, č. dv. H-135.