Termín podania žiadosti o obhajobu dizertačnej práce v zimnom semestri