Termín podania žiadosti o obhajobu dizertačnej práce v letnom semestri

Akademický rok 2021/2022