Termín podania prihlášky na dizertačnú skúšku

Akademický rok 2022/2023