Termín podania prihlášky na dizertačnú skúšku

Akademický rok 2021/2022