Štátne skúšky z teoretických predmetov na bakalárskom štúdiu

Akademický rok 2021/2022

študenti 3. ročníka