Sprístupnenie študentských semestrálnych prác pre verejnosť

Akademický rok 2021/2022

pre zlú pandemickú situáciu sa ruší sprístupnenie študentských semestrálnych prác pre verejnosť fyzickou návštevou priestorov školy.

Pozývame verejnosť na digitálny prieskum https://www.digitalnyprieskum.sk/