Slávnostná promócia absolventov magisterského štúdia akademického roka 2020/2021

Akademický rok 2021/2022