Skúškové obdobie – opravné a náhradné termíny

Akademický rok 2021/2022