Prijímacie pohovory na dvojročné doplnkové štúdium

Akademický rok 2021/2022