Opravný a náhradný termín štátnych skúšok z teoretických predmetov na magisterskom štúdiu

Akademický rok 2021/2022

Pre študijné programy v študijnom odbore Umenie.