Opravný a náhradný termín štátnych skúšok z teoretických predmetov na bakalárskom štúdiu

Akademický rok 2021/2022