Opravný a náhradný termín – obhajoby záverečných bakalárskych prác

Akademický rok 2021/2022