Opravný a náhradný termín - obhajoby diplomových prác na magisterskom štúdiu pre študijné programy v študijnom odbore Umenie

Akademický rok 2021/2022