Obhajoby diplomových prác a štátne skúšky na magisterskom štúdiu – študijný program Dejiny a prax súčasného umenia

Akademický rok 2021/2022