Konštrukcie v architektúre – obhajoba

Akademický rok 2021/2022

študenti 4. ročníka architektotnickej tvorby