Dizertačné skúšky v doktorandskom štúdiu

Akademický rok 2021/2022