2. kolo prijímacích pohovorov na bakalárske štúdium na akad. rok 2022/2023

Akademický rok 2021/2022

prezenčne


1. turnus

31. 1. –  1. 2. 2022

Študijné programy:

 • maliarstvo
 • socha, objekt, inštalácia
 • intermédiá
 • fotografia a nové médiá
 • vizuálna komunikácia

2. turnus

3. 2. – 4. 2. 2022

Študijné programy:

 • textilná tvorba
 • úžitkové umenie
 • architektonická tvorba
 • reštaurátorská tvorba
 • digitálne umenie 

3. turnus

7. 2. 2022 – 8. 2. 2022

Študijné programy:

 • grafika a iné médiá
 • dizajn