1. kolo prijímacích pohovorov na bakalárske štúdium

Akademický rok 2021/2022