Psychologická poradňa

V prípade potreby si študent môže na študijnom oddelení vyžiadať kontaktné údaje na Psychologickú poradňu, s ktorou má škola uzavretú dohodu. 

Psychologická poradňa je bezplatná a je možné konzultovať osobné krízy a náročné životné situácie, psychické ťažkosti, prípadne stavy pred závažnými rozhodnutiami. Študenti môžu konzultovať konkrétne študijné, partnerské, alebo ďalšie interpersonálne problémy.    

Psychologická poradňa je pomerne vyťažená, ale je ochotná prijímať študentov VŠVU. Je zameraná na vysokoškolských študentov.