Študenti so špecifickými potrebami

Zabezpečenie všeobecne prístupného prostredia pre študentov so špecifickými potrebami

Zodpovedná osoba za VŠVU pre študentov so špecifickými potrebami:

 

Informácie o tom, ako VŠVU zabezpečuje všeobecne dostupné prostredie pre študentov so špecifickými potrebami, nájdete v Internej smernici 3/2020, ktorú si môžete stiahnuť v sekcii na stiahnutie.

 

Ako postupovať

  • Dohodnite si vstupné stretnutie s koordinátrom pre študentov so špecifickými potrebami, emailom alebo telefonicky.
  • Na študijné oddelenie doručte vyplnenú žiadosť o zaradenie do evidencie študentov so špecifickými potrebami, ktorej formulár nájdete nižšie.
  • Na študijné oddelenie doručte lekársku správu v ktorej bude špecifikovaný okruh problémov pri štúdiu, ktoré vyplývajú z Vášho konkrétneho zdravotného stavu.
  • Pre podrobnejšie informácie, konzultácie a pokyny, ako postupovať, kontaktujte zodpovednú osobu uvedenú hore.

 

Formuláre